Serverbeheer
Uw server is het hart van uw bedrijf. Hier staat uw belangrijke data en draait uw primaire software. Dat dit goed onderhouden moet worden spreekt voor zich.

Dit onderhoud kan op diverse manieren zowel remote als op locatie, of een combinatie van beiden.

Applicatiebeheer
De applicatiebeheerder zorgt ervoor dat afdelingen altijd kunnen (blijven) beschikken over operationele administratieve en/of industriële toepassingen.

Daartoe definieert, configureert en beheert de beheerder software, opslagstructuren, randapparatuur, systeemdocumentatie en handleidingen en past het systeem zoveel mogelijk aan bij de eisen en wensen van gebruikers. Drive – IT is in staat om voor iedere gewenste applicatie de juiste ondersteuning te bieden.

Netwerkbeheer
Onder het netwerkbeheer valt uw infrastructuur en de hardware die nodig is uw netwerk werkend te houden. Denk hierbij aan de bekabeling, switches, modems, wireless access points, printers en andere hardware.

Voor uw omgeving is altijd een passende invulling te geven.

Licentiemanagement
Licentiegegevens die kwijt zijn of licenties die verlopen zijn. Dat is iets waar u niet op zit te wachten. Wij houden voor u de licenties bij, van producten die via ons worden geleverd, of welke u bij ons laat beheren. Vervolgens kunnen wij u waarschuwen wanneer er licenties verlopen of te kort komen, en adviseren u over de meest optimale licentievormen.
Werkplekbeheer
Naast uw server(s) zijn uw werkplekken natuurlijk ook een belangrijke schakel in uw proces. Ook hier kunnen we een passende oplossing voor het beheer aanbieden. Dit zal worden ingevuld op basis van uw wensen, eisen, en onze adviezen. Dit kan onder andere inhouden dat de werkplekken (op locatie of via remote beheer) up-to-date worden gehouden.
RoutIT_Logo_VOIP_Large

 RoutIT is een onafhankelijke Internet Service Provider uit Ede. Zij leveren al jarenlang professionele internetverbindingen. RoutIT biedt nu bovenop haar internetverbindingen hosted Voice over IP telefoniediensten aan onder de naam HIP. De hosted Voice oplossing draait in het uiterst betrouwbare netwerk van Rout-IT. Drive-IT is partner van RoutIT voor al haar internetdiensten en ook voor HIP.